Poznaj świat Dr Irena Eris. Zapisz się do newslettera.

Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na niniejszej karcie przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom z grupy Dr Irena Eris, w tym podmiotom, które mogą zostać włączone do grupy Dr Irena Eris w przyszłości. Aktualna lista podmiotów należących do grupy Dr Irena Eris dostępna jest pod adresem: http://drirenaeris.pl/GIODO/GrupaEris. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:

• moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami w celach marketingowych Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris;

• dane udostępnione zostaną jedynie podmiotom z grupy Dr Irena Eris;

• nie istnieje żaden prawny obowiązek podania przeze mnie danych wykraczających swoim zakresem poza dane wymagane ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 87, poz. 960, z późn. zm.).

Mam prawo dostępu do danych mnie dotyczących oraz prawo do ich poprawiania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną i sms informacji marketingowych od Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris S.A. oraz podmiotów z grupy Dr Irena Eris.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Armii Krajowej 12. Podane dobrowolnie przez Państwa dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.