Wybierz Podarunek Piękności lub wpisz jego wartość Twoje zamówienie

Kwota nie może być niższa niż 50 PLN
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Wybierz Podarunek Piękności Choose Beauty Gift
  • Pole Imię jest wymagane.
  • Pole Nazwisko jest wymagane.
  • Pole E-mail jest wymagane.
  • Pole Telefon jest wymagane.
  • Pole Miasto jest wymagane.
  • Pole Ulica jest wymagane.
  • Pole Kod pocztowy jest wymagane.

Podaj dane zamawiającego Dane zamawiającego

Wybierz formę dostawy Forma dostawy

Wybierz typ płatności Typ płatności

Razem: Do zapłaty:

24.99 PLN

Wartość zamówienia 0 PLN + Przesyłka kurierska TNT 24,99 PLN

Akceptuję regulamin zakupu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. z o.o.
Podsumowanie zamówienia Cofnij

Administratorem danych osobowych jest spółka Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. z o. o., ul. Puławska 107a; 02-595 Warszawa, e-mail: biuro.instytuty@DrIrenaEris.com
1. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem wykonania świadczenia usług, a ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy. Dane będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach wykonania umowy o świadczenie usług oraz celem ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zwane zalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych”
2. Dane będą przechowywane do czasu wykonania/rozwiązania umowy, wycofania przeze Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. 6 lat licząc od dnia rozwiązania/wypowiedzenia umowy/wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określonego szczegółowo w pkt. 2, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.